Indehaver har flere års erfaring i skatteret – dels som skatterevisor og skatteinspektør ved den kommunale skatteforvaltning.

Virkelyst Rådgivning

Virkelyst Rådgivning tilbyder assistance til

Regnskab

– bogføring – momsopgørelse
– opstilling årsregnskab/skatteregnskab

Skat

– Vurdering af skatteforhold
– Rådgivning ved klagesager

Andet

– Sociale ydelser
– Ejendomshandel og lejekontrakter

Virkelyst Rådgivning

Såfremt du ønsker at klage over en afgørelse truffet af SKAT, kan du trygt spørge Virkelyst til råds. Med fordel kan en sag forelægges til vurdering, før der tages stilling til om der skal foretages påklage.
En sådan vurdering kan foretages ved fremsendelse af sagens akter evt. via. mail. eller ved personligt møde her eller hos Dem.

Vær opmærksom på at der ydes godtgørelse for sagens omkostninger.
Kontakt os nemt via kontaktformularen til venstre

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Virkelyst Rådgivning