Nyt fra din revisor nr. 91

Gennemgang af medarbejderens e-mails
– må man det?

I henhold til såvel straffeloven som persondatalovens
regler er der klare regler, der sætter begrænsninger for,
hvad der er tilladt i forbindelse med gennemgang af
privat post. Det er som udgangspunkt strafbart at læse
andres lukkede post herunder e-mails.

Pas på, før du ansætter elever

Arbejdspladser, der beskæftiger sig med elever er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Arbejdsgiver skal derfor være opmærksom på, når elevers løn- og ansættelsesvilkår skal fastlægges.

Læs hele nyhedsbrevet her

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Virkelyst Rådgivning